TOP

Na świadków wybiera się zwykle osoby bliskie, darzone zaufaniem – przyjaciół, krewnych lub osoby, które skojarzyły ze sobą młodą parę.