TOP

Asia ma głowę pełną pomysłów i mimo że od jej ślubu minęło już ponad pół roku, to mocno udziela się

Confetti. Zwyczaj rzucania confetti na parę młodą po ceremonii zaślubin sięga czasów starożytnych. Typ confetti (słowo pochodzi z języka włoskiego)

Na świadków wybiera się zwykle osoby bliskie, darzone zaufaniem – przyjaciół, krewnych lub osoby, które skojarzyły ze sobą młodą parę.